Liczba odwiedzin strony: 12791 Osób na stronie: 3
 

J. Zarębski i doradcy
Consigliere 
Doradztwo prawne

 
 
J. Zarębski i doradcy
Consigliere
Doradztwo prawne
 
pl. Narutowicza 5 (wejście od Turskiej)
09-400 Płock
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2006 Nr 232 poz. 1689 - Wydatki budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z dnia 15 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 157 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: §   1.  Rozporządzenie określa:   1)   wykaz wydatków, które nie wygasają w 2006 r. z...
Monitor Polski 2003 Nr 43 poz. 648 - Zatwierdzenie Umowy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgii w
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgii w sprawie Collegium Polonicum w Słubicach, sporządzonej w Warszawie dnia 2 października 2002 r. (M.P. z dnia 15 września 2003 r.) Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach...