Liczba odwiedzin strony: 12799 Osób na stronie: 1
 

J. Zarębski i doradcy
Consigliere 
Doradztwo prawne

 
Dziennik Ustaw 2006 Nr 232 poz. 1689 - Wydatki budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z dnia 15 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 157 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: §   1.  Rozporządzenie określa:   1)   wykaz wydatków, które nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego;   2)   plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1;   3)   plan finansowy wydatków, których planowanym źródłem finansowania są przychody z kredytów zagranicznych, oraz wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań, programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, innych niż środki z budżetu Unii Europejskiej;   4)   ostateczne terminy dokonania wydatków, które nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego. §   2.  1. Ustala się w załączniku nr 1 do rozporządzenia:   1)   wykaz planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego;   2)   ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1. 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. §   3.  1. Ustala się plan finansowy wydatków, których planowanym źródłem finansowania są przychody z kredytów zagranicznych, oraz wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań, programów i projektów realizowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, innych niż środki z budżetu Unii Europejskiej, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 2. Ostateczne terminy dokonania wydatków, o...
Monitor Polski 2003 Nr 43 poz. 648 - Zatwierdzenie Umowy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgii w
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgii w sprawie Collegium Polonicum w Słubicach, sporządzonej w Warszawie dnia 2 października 2002 r. (M.P. z dnia 15 września 2003 r.) Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdziła w dniu 20 stycznia 2003 r. Umowę między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgii w sprawie Collegium Polonicum w Słubicach, sporządzoną w Warszawie dnia 2 października 2002 r. Zgodnie z art. 9 umowy, weszła ona w życie w dniu 4 czerwca 2003 r.
KRS 0000326488 - ZWIĄZEK NOWOCZESNEGO TAŃCA SPORTOWEGO
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ZWIĄZEK NOWOCZESNEGO TAŃCA SPORTOWEGO ZWIĄZEK SPORTOWY 2009-03-26 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
NOWA 37/41/20 90-030 ŁÓDŹ M. ŁÓDŹ M. ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000326488
KRS 0000326487 - "WIZET TRANSPORT" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"WIZET TRANSPORT" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-03-31 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
LOTNICZA 21 A 99-100 ŁĘCZYCA ŁĘCZYCA ŁĘCZYCKI ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
775-134-92-15 610021694 0000326487
KRS 0000326486 - FUNDACJA WZAJEMNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FUNDACJA WZAJEMNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ FUNDACJA 2009-03-27 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BORKOWSKA 10 04-853 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
952-206-60-43 141793882 0000326486
KRS 0000326485 - NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA ZARZĄD TERENOWY W OSTROŁĘCE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA ZARZĄD TERENOWY W OSTROŁĘCE ZWIĄZEK ZAWODOWY 2009-03-25 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
TRAUGUTTA 19 07-410 OSTROŁĘKA M. OSTROŁĘKA M. OSTROŁĘKA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000326485
KRS 0000326484 - NASZ CHOLERZYN
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
NASZ CHOLERZYN STOWARZYSZENIE 2009-03-24 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
205 32-060 CHOLERZYN LISZKI KRAKOWSKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000326484